Zadanie z dziedziny grafika komputerowa polegało będzie na wykonaniu jednego zadania zawierającego wybrane elementy z następujących zagadnień:


 • Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu PSD
 • Definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu
 • Narzędzia selekcji:
  • zaznaczanie fragmentów obrazu
  • kopiowanie fragmentów obrazu
  • zmiana wielkości i perspektywy obrazu

 • Warstwy:
  • tworzenie i modyfikacja
  • tryby mieszania
  • style i kompozycja warstw
  • rastryzowanie warstw

 • Praca z tekstem:
  • wprowadzanie i formatowanie tekstu
  • style i efekty tekstowe

 • Retusz obrazu:
  • kadrowanie
  • zmiana ostrości
  • zmiana jasności

 • Kolory:
  • modele kolorów
  • korekcja i zmiana koloru fragmentu obrazu

 • Narzędzia malarskie:
  • pędzel
  • ołówek
  • gumka