Zadania z dziedziny programowania, będą dotyczyły napisania programu, rozwiązującego określony problem. Przykładowe zadania:


 • Zadanie 1.
  • napisz program, który spośród liczb z przedziału 1-25 wybiera i wyświetla trójki (a,b,c) liczb "pitagorejskich" czyli takich, które spełniają warunek: a2+b2=c2 (np. 3,4,5)

 • Zadanie 2.
  • napisz program, który pobiera z klawiatury tekst (np. o długości do 80 znaków) i wyświetla informację o tym ile razy każda z liter alfabetu występuje w tym tekście

 • Zadanie 3.
  • napisz program, który wczytuje z dysku pewien zadany plik tekstowy a następnie sprawdza, ile razy w tym pliku występuje pewna konkretna litera (np. "c")

 • Zadanie 4.
  • napisz program, który pobierze z klawiatury dziesięć liczb całkowitych a następnie wyświetli te liczby posortowane rosnąco