Zadanie z dziedziny tworzenia stron internetowych będzie zawierało gotowy kod źródłowy napisany w języku HTML oraz plik CSS za pomocą którego strona jest kształtowana. Dodatkowo będzie przedstawiony plik graficzny z rozszerzeniem jpg pokazujący jak powinien wyglądać efekt końcowy poprawionej strony www.


 • Błędy w kodzie źródłowym pliku HTML mogą dotyczyć:
  • niepoprawnej ścieżki dostępu do elementów graficznych stosowanych na stronie
  • złej nazwy pliku w ścieżce dostępu
  • niepoprawnie sformatowanego tekstu
  • błędnie podanych wymiarów obrazków na stronie
  • braku części kodu źródłowego
  • nieodpowiednio zdefiniowanych lub zastosowanych klas

 • Błędy w pliku CSS mogą dotyczyć:
  • błędów "interpunkcyjnych" - czyli brak średnika, myślnika czy też nawiasu w pliku
  • niewłaściwie dobrane kolory strony
  • niepoprawnej ścieżki dostępu do elementów graficznych stosowanych na stronie

 • Końcowej ocenie podlega:
  • poprawne działanie strony wraz z podstronami i linkami
  • właściwe wyświetlanie grafiki na stronie
  • właściwie sformatowany tekst (pogrubienie, wyjustowanie, pochylenie)
  • dodatkowe punkty mozna uzyskać za poprawne wyświetlanie strony www w trzech przeglądarkach: Firefox, Internet Explorer, Chrome

Inne zadanie z dziedziny tworzenia stron internetowych może dotyczyć wykonania prostej witryny składającej się z jednej strony internetowej o nazwie index.html. Napisana powinna być w języku HTML z wykorzystaniem pliku CSS za pomocą którego strona jest kształtowana. Dodatkowo będzie przedstawiona graficzna prezentacja efektu końcowego strony www.