Pod poniższymi linkami dostępne są przykładowe zadania lub zagadnienia, które mogą pomóc we właściwym przygotowaniu się do konkursu. Zagadnienia podane są dla poszczególnych dziedzin, które będą zrealizowane w konkursie. Aby poznać szczegóły dotyczące danej dziedziny należy kliknąć w określony link.

Dziedziny do wyboru: